De Blauwe Engel DE2 66 (ex 180)

De DE2 (ex)180 is een samenstelling van de twee oorspronkelijke treinstellen 66 en 73 die in hun beginperiode dienst hebben gedaan terwijl er nog volop door de NS met stoomtractie werd gereden. Deze diesel-electrische treinstellen werden vanaf 1953 gebouwd bij Allan in Rotterdam en zijn ontworpen ter vervanging van de toen nog gebruikte stoomtractie op de nevenlijnen in Nederland. Veel onderdelen van deze treinen kwamen van fabrieken uit Hengelo en omgeving zoals, tractiemotoren, elektrische installatie en bekleding voor de bankjes in het interieur.

Tijdens de grote renovatie van 1977 tot 1981 werden de stellen, met behoud van de bruikbare delen, sa-mengevoegd tot een ‘nieuw’ treinstel. Na de renovatie (Plan X) werd de 180 opnieuw in dienst gesteld en behoorde het in 1997 tot een van de laatste van dit type die nog voor de NS actief waren. Op 30 juni 1997 gingen de treinstellen 180 en 186 over naar Oostnet (later Syntus), dat naast de NS een nieuwe reizigersvervoerder werd. Vanaf mei 1998 reden deze treinstellen op het traject Almelo – Mariënberg, wat tevens de eerste regionale spoorlijn was die openbaar werd aanbesteed.

In april 2001 ging het mis; door een motorbrand raakte de 180 beschadigd en werd, door de toch al geplande vervanging door modernere ‘Lint’ stellen, niet meer hersteld. Na vele omzwervingen kwam het treinstel uiteindelijk in Haarlem te staan. In de jaren erna is er weinig aan de trein gewerkt om deze te behouden. Ingevolge de motorbrand, waarbij ook een deel van de elektrische installatie beschadigd raakte was het treinstel niet langer rijvaardig. Door gebrek aan middelen en menskracht raakte het steeds verder in verval. Nadien viel het treinstel ook ten prooi aan vandalen. Daarmee kwam een definitief einde van de 180 in zicht en werd openlijk gezinspeeld op sloop.

Begin 2020 werd door de eigenaar van de trein, de stichting WIJS in Haarlem, besloten definitief afstand te doen en deze trein af te voeren naar de sloper. Gedurende dit proces bereikte het nieuws ook de initiatiefnemers van de spoorfietsen. In een koortsachtig overleg werd contact gezocht met de eigenaar van de DE 180 en wordt be-sloten het treinstel te kopen en over te brengen naar Hengelo om het een plek en functie te geven bij het eerste Nederlandse spoorfietsbedrijf!

De bovenste foto en de tekening rechts tonen de trein in 1953 en de oorspronkelijke indeling van het treinstel bij oplevering en waarnaar de DE 66 zal worden teruggebracht. De vierde foto toont  de trein zoals die begin dit jaar nog stand geparkeerd op de sporendriehoek in Haarlem. Op de vijfde foto is de trein te zien tijdens het wegtransport op 07 maart 2020 van Haarlem naar Hengelo. De onderste foto laat de trein zien zoals deze nu in Hengelo staat bij het vertrekpunt van de spoorfietsen. Later dit jaar gaat de Blauwe Engel naar Twekkelo alwaar het dienst zal doen als verblijfsruimte van ons Rustpunt.

Technische details via het groene balkje onderaan.

Copyright: L.J.P. Albers